Javne nabavke

Zahtjev za dostavljanje ponude za jednostavnu nabavku - Motorna goriva

Usklađeni Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Obavještenje o ishodu postupka-nabavka usluge izrada akta o procjeni rizika zaposlenih

Zahtjev za dostavljanje ponude-Izrada akta o procjeni rizika zaposlenih

Plan javnih nabavki 2020

Ugovor o nabavci roba-Materijal za higijenu za 2020 godinu

Ugovor o nabavci usluga-Registracija i osiguranje vozila za 2020 godinu

Ugovor o nabavci usluga-Servisiranje i održavanje vozila za 2020. godinu

Ugovor o pružanju usluga-servisiranje i održavanje vozila Doma zdravlja Danilovgrad

Zahtjev za dostavljanje ponuda-servisiranje i održavanje vozila Doma zdravlja Danilovgrad za 2020 godinu