Finansijski izvjestaji

Izvještaj o novčanim tokovima IV 31.12.2018

Izvještaj o novčanim tokovima IV 30.09.2018

Ekonomska klasifikacija 31.12.2018

Uplacena sredstva 31.03.2018

Uplaćena sredstva 30.06.2018

Obrazac 5 31.03.2018

Obrazac 5 30.06.2018

Izvjestaj o ostvarenju ostalih prihoda 31.03.2018

Izvjestaj o ostvarenju ostalih prihoda 30.06.2018

Izvještaj o novčanim tokovima II