Javne nabavke

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na adaptaciji Zdravstvene stanice Spuž

Obavještenje o ishodu-Servisiranje i održavanje vozila

Zahtjev za dostavljanje ponude-Servisiranje i održavanje vozila za 2019

Plan javnih nabavki za 2019

Obavještenje o ishodu-Medicinska oprema

Zahtjev za nabavku Medicinske opreme-nabavka male vrijenosti

Obavještenje o ishodu postupka-Nabavka vozila za patronažu

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku vozila za potrebe patronaže

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavaljanje ponuda, nabavke male vrijednosti-Osiguranje zaposlenih