Menadžment i administracija

healthcare computer 1149148 1280

Menadžment

- v.d direktora Ana Perović

- glavna sestra, Čović Ivona

 

Finansijsko-ekonomski poslovi

- šef odjeljenja za finansijsko-ekonomske poslove
- obračunski radnik i blagajnik
- knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara, materijalno knjigovodstvo i fakturista i likvidator
- referent za obezbjeđivanje ljekova i sanitetskog materijala

 

Pravno kadrovski poslovi

- sekretar za pravne i kadrovske poslove
- referent za prijem i otpremu pošte
- službenik za javne nabavke

 

Tehnički servis

- higijeničarka i radnica u vešeraju
- telefonista, portir, stražar-obezbjeđenje, domar