Centar za vazduhoplovnu medicinu

Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić" u Danilovgradu je jedini ovlašteni centar za vazduhoplovnu medicinu u Crnoj Gori.

Vazduhoplovna medicina je grana preventivne medicine i medicine rada i značajna komponenta vazduhoplovne bezbjednosti.

centar za vazduhoplovnu medicinu

 

Svaka čovjekova aktivnost u vazduhoplovu, bez obzira na to kojom brzinom se kreće i na kojoj visini, i bilo koja da mu je namjena, zahtjeva drugačije čovjekove fiziološke rezerve od onih na tlu. Vazduhoplovna medicina se od svog začetka bavi tim problemima, a danas i granicama čovjekove sposobnosti da se prilagodi onome što od njega zahtjeva savremena tehnologija.

 

Ovdje pogledajte naš cjenovnik.