Specijalističke i konsultativne ambulante

spec ambulante

U specijalističkoj službi Doma zdravlja Danilovgrad obavljaju se konsultativni pregledi pacijenata koje upućuju izabrani ljekari.

Pored uobičajenog pregleda ljekara određene specijalnosti, obavlja se i EHO pregled i holter srca kao dopunska dijagnostička procedura.

Raspored rada specijalista u Domu zdravlja Danilovgrad

1. Urolog  - ponedeljak - 12h

2. Dermatolog - ponedeljak ili petak - 16h (svaki deseti dan)

3. Neurolog - utorak - 11h

4. Oftalmolog - utorak - 16:30h

5. ORL - utorak - 12:30h

6. Kardiolog - utorak i četvrtak - 15h

7. Pneumoftiziolog - srijeda - 11h

8. Ortoped - srijeda - 13h

9. Endokrinolog - srijeda - 15h

10. Fizijatar - četvrtak - 15h

11. Internista - petak - 12h

12. Logoped -  ponedeljak-srijeda-petak od 07h.

 

Izvještaj o radu logopeda