O nama

O nama

Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“ u Danilovgradu primjer je dobre organizacije poslovanja i usluga koje se pružaju pacijentima već dugi niz godina. Taj trend kvalitetnog timskog rada zaposlenih na čelu sa menadžmentom, na zadovoljstvo pacijenata i svih zaposlenih, nastaviće i trudiće se da unaprijedi direktor Doma zdravlja dr Dejan Mandić.

Ova ustanova svojim uslugama pruža maksimalnu zdravstvenu zaštitu svim građanima opštine Danilovgrad, kako sa svojim timovima izabranih ljekara, tako i sa podrškom od strane specijalista i subspecijalista koji su, kao radnici Kliničkog centra Crne Gore uključeni u rad ovog Doma zdravlja.

Dom zdravlja u Danilovgradu je prepoznat po tome što je menadžment znao da prepozna i brzo odreaguje na sve potrebe i zahtjeve zdravstvenog sistema Crne Gore, zahvaljujući dobrom rukovođenju i svim zaposlenima u Domu zdravlja.

U okviru Doma zdravlja rade: Savjetovalište za reproduktivno zdravlje, Savjetovalište za mlade i Populaciono savjetovalište. U savjetovalištima je angažovana po jedna medicinska sestra i ljekar iz određene specijalističke oblasti, ginekologije, pedijatarije i specijalista opšte medicine.

Osim savjetovališta u sklopu Doma zdravlja se nalazi i jedinica za fizikalnu medicinu koja radi po uputima i predlozima specijalista fizijatara iz Kliničkog centra Crne Gore ili naših konsultanata.

Veliki dio troškova i sredstava koji su potrebni za organizaciju cijele ove službe participira sam Dom zdravlja iz svojih prihoda. Dom zdravlja u Danilovgradu je izuzetno dobro kadrovski i prostorno opremljen za izdavanje ljekarskih uvjerenja i obavljanje sistematskih pregleda koji zahtijevaju vrlo odgovoran tim i adekvatnu opremu, jer jedan sistematski pregled zahtijeva laboratorijske analize, RTG pluća, spirometriju, audiometriju, EKG, očni pregled i cijeli tim specijalista koji daju validnu i sigurnu ocjenu radne sposobnosti.