Jedinice za podršku

 baby photo

Jedinica za patronažu

Jedinica za patronažu je organizovana kao služba za podršku i kao takva pruža podršku svim izabranim doktorima. U ovoj službi radi 5 (pet) patronažnih sestara- tehničara.

Patronažne sestre-tehničari pružaju zdravstvenu njegu u stanu bolesnika. Rade zbrinjavanje novorođenčadi i njegu babinjara, vrše posjete hroničnim bolesnicima i osobama sa invaliditetom a sve po nalogu izabranih doktora.

Prijave patronažnih posjete se vrše predavanjem naloga u prostoriji za davanje injekcione terapije Doma zdravlja.

Radno vrijeme u dvije smjene: od 07-14 časova (pauza 10:00-10:30 časova) i od 14-21 časova (17:00-17:30 časova).

Kontakt telefon: 020 812 106 i 020 810 306

 

physiotherapy

Jedinica za fizikalnu terapiju primarnog nivoa

Jedinica za fizikalnu terapiju je otvorena u aprilu 2006. godine i ima zaposlena četiri fizioterapeuta.

Prosječno u toku dana brine o oko 80 pacijenata svih starosnih dobi i različitih dijagnoza. Posjeduje dio za kineziterapiju (rad sa djecom i odraslima), dio za elektroterapiju (laser, ultrazvuk, magneto-terapija, različite vrste struje – elektroforeza, dijadinamične struje, interferentne struje, tens, elektrostimulacija...).

U prostorijama za fizikalnu terapiju se radi i psihofizička priprema trudnica za porođaj i vježbe ze djecu sa posebnim potrebama.

Odjeljenje fizikalne terapije izmješteno je 2016. godine u objekat u centru grada, zahvaljujući Ministarstvu odbrane Crne Gore koje je ustupila prostor.

Radno vrijeme u dvije smjene: od 07-15 časova (pauza 10:00-10:30 časova) i od 13-21 časova (17:00-17:30 časova).

Kontakt telefon: 020 818 022

 emergency service

Jedinica za sanitetski prevoz

Jedinica za sanitetski transport obavlja transporte pacijenata na području Crne Gore po nalozima Izabranih doktora i Komisije Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore kada je potrebna rehabilitacija pacijenata. U izuzetnim slučajevima transport se može obaviti i van granica Crne Gore uz saglasnost i odobrenje direktora ustanove.

Pored navedenog Jedinica sa sanitetski transport prevozi nepokretne pacijente do Zdravstvene ustanove i nazad kao i pacijente koji svakodnevno odlaze na dijalizu prema utvrđenom rasporedu.